Ett Medlemsskap i Studentkåren i Borås

Som medlem i Studentkåren i Borås så stöttar du det arbete som studentkåren bedriver för att värna om och utveckla din utbildning. Som student och medlem får du hjälp i frågor rörande dina rättigheter, CSN, diskrimineringsärenden och mycket mer. Du är också med och stöttar sammordnigen och utvecklingen av högskolans studiesociala liv där du har möjlighet att gå på träffar med näringslivet, sittningar och mycket mer. Studentkåren strävar efter att vara en stor del av ditt studentliv, vare sig det gäller utbildning eller studie socialt liv. Ditt medlemskap är en möjlighet för dig att ta ditt studentliv ett steg till samtidigt som du bidrar till utvecklingen och kvalitetssäkringen av din utbildning.